Thursday, February 2, 2017

‘पृथ्वीनारायण शाहया इलंनिसें जूगु विभेद कायम’

छ्याकःल्वहतय् थुकलं बिया पृथ्वीनारायण दःगु ल्वंदुथाय् सभा
‘पृथ्वीनारायण शाहया इलंनिसें जूगु विभेद कायम’






ज्वजलपा वाःपौ ÷
थनि दच्छि न्ह्यः तक किपूया मंगल स्कूलया च्वसं च्वंगु छ्याकःल्वहं ग्व धकाः मालेमाःगु अवस्था खः । जंगलया लिक्क च्वंगु प्यका लँय् लानाच्वंगु छ्याकःल्वहं जःखः नं फुक्क हे ल्वहंया ल्वहं दुगु अले लँ दथुइ हे लानाच्वंगुलिं सीके थाकुयाच्वंगु खः ।

मनूतय्त अन छ्याकल्वहं दु धकाः धायेबले नं लुइके थाकूगु अवस्था खः । तत्कालिन अवस्थाय् गोरखा राज्य विस्तारया झ्वलय् पृथ्वीनारायण शाहया फौज निक्वःतक बांमलाक्क हे पराजित जूगु अले छकः ला पृथ्वी नारायण शाहयात किपूमितय्सं नियन्त्रणय् कया स्यायेत्यंगु अवस्थाय् जुजुयात जुजुं हे स्यायेमाः धकाः त्वःतेवं बिसिउँ वंगु खँ इतिहासया पानाय् न्ह्यथनातःगु दु ।

पृथ्वीनारायण शाहयात किपूया हे धन्चा बुढाया सन्तानं साथ बिया किपुलिइ गद्दार याःगु अले व हे धन्चा बुढायात गद्दार याःम्ह धकाः ध्याचू नकेगु कथंया ज्या याना वयाच्वंगु संस्कृति धइगु धेधेपापा संस्कृति खः ।
गुन्हुपुन्हिया झ्वलय् थौंकन्हय् तक नं उगु हे कथं धन्चा बुढा नापं इमि छेँजःपिन्त ध्याचू नकेगु कथं ख्वाःपाः पुया प्याखं ल्हुया क्यना वयाच्वंगु दु ।

पृथ्वीनारायण शाह नं किपुलिइ झंगः ल्हाना त्याकूगु अले किपू त्याकेधुंकाः तकं किपूया भौतिक संरचना नष्ट यायेगु जक मखु सु सु किपूमित नापलात इमिगु इमिगु न्हाय् तकं ध्यनेगु ज्या याःगु खः । त्याके धुंकाः तकं अन्याय यायेगु कथं न्हाय् ध्यनेगु तकं ज्या याःम्ह पृथ्वीनारायण शाहयात किपूमितय्सं बांलाःगु गबलें न मस्वल ।

बरु पृथ्वीनारायण शाह येँया हनुमानध्वाखा दरबारय् च्वना राज्य चलेयाःगु इलय् किपूमितय्सं पृथ्वी
नारायण शाह धाइम्ह छ्याखः ल्वहं नाप तुलना याना वयागु नामय् थुकलं बिइगु ज्या याना वयाच्वंगु खः ।
व हे छ्याकः ल्वतय् मंकाः कथं थुकलं बिइगु ज्या वंगु पुष २७ गते याःगु दु । नेवाः प्रदेशय् आदिवासी जनजाति जागरण अभियानया ग्वसालय् अथे छ्याकःल्वतय् मंकाः कथं थुकलं बिइगु ज्या याःगु खः ।

वंगु दँनिसें न्ह्याकूगु उगु अभियानया झ्वलय् थुगुसी छ्याकःल्वहं नापं पृथ्वीनारायण शाहनाप स्वापू दुगु खँ नेवाः प्रदेशय् आदिवासी जनजाति जागरण अभियानया कजि अर्जुन महर्जन व नेवाः प्रदेशय् आदिवासी जनजाति जागरण अभियानया अभियान्ता नापं नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया केन्द्रीय दुजः श्रीकृष्ण महर्जनं कनादीगु खः ।

पृथ्वीनारायण शाहया बुदिंया दिनय् छ्याकःल्वतय् मंकाः कथं थुकलं बिइगु ज्या क्वचायेका ¥याली हे याना चीथु, इताछेँ, गुने, सलिछेँ, गःछेँ, खिउँफल्चा जुया द्यःध्वाखाया तुल्सी देगः दुगु लागाय् वंगु खः । किपूमित, येँमितनिसें आदिवासी जनजातित नं उगु ¥याली व सभाय् सहभागी जुयादीगु खः । पृथ्वीनारायण शाह चुलुया दःगु ल्वहंयात पुजा यानातःगु थासय् कोणसभा तकं जूगु खः ।

उगु सभाय् नेवाः प्रदेशय् आदिवासी जनजाति जागरण अभियानया अभियन्ता नापं नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया केन्द्रीय दुजः नजरराम महर्जन, आदिवासी जनजाति मानवअधिकार सम्वन्धी वकिलतय्गु पुचः लाहुर्निपया छ्याञ्जे नापं अधिवक्ता शंकर लिम्बु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघया छ्याञ्जे शुखवीर थामिं उगु अभियानयात समर्थन याना न्वंवानादीगु खः । अथे हे किपूमि धर्म महर्जनं चिनाखँ न्यंकादीगु उगु ज्याझ्वलय् येँमि विश्वनाथ श्रेष्ठं थः नं नेवाः प्रदेशय् आदिवासी जनजाति जागरण अभियानय् दु धकाः धयादीगु खः ।

पृथ्वी नारायण शाह द्यःध्वाखाया ल्वतय् चुलुया दःगु अवस्थाय् किपूमितय्सं नियन्त्रणय् कया नं इमान्दारीता पुर्वक जुजुयात जनतां स्याये मजिउ धकाः त्वःतूगु अवस्थाय् बिसिउँ वंगु तर किपू त्याकेधुंकाः पृथ्वीनारायण शाह नं धाःसा किपूमितय्गु न्ह्याय् तकं ध्यनेगु ज्या याःगुलिं बास्तवय् पृथ्वीनारायण शाह चुलुया दःगु ल्वहं किपूमितय्गु नितिं द्यः हे जुल धकाः तायेका उगु ल्वहंयात पुजा याना वयाच्वंगु खँ वक्तातय्सं कनादीगु खः ।
छ्याकःल्वहं दुगु थासय् व पृथ्वी नारायण शाह चुलुया दःगु थासय् न्वंवानादीपिन्सं पृथ्वीनारायण शाह नं गुगु कथं गोरखा राज्य विस्तार याःगु खः उकियात नेपाः एकीकरण धकाः झंगःल्हायेगु ज्या यानाच्वंगु दु धयादिसें गबलेनिसें पृथ्वीनारायण शाह नं त्याकल अबलेनिसें हे विभेद सुरु जूगु खः धकाः धयादिल ।

अबले शाहवंशं अन्याय याःगु खःसा आः छुं छुं समुदायपाखें आदिवासी जनजाति नापं नेवाःतय्त विभेद याना वयाच्वंगु अले जारी  जूगु संविधान तकं आदिवासी जनजातिया हक अधिकार मदुगु अले खस आर्यया नितिं जूगु दु धकाः धयादिल । नेवाःतय्गु हक अधिकार कायेगु खःसा संघर्ष यायेमाःगु आःया बाध्यकारी अवस्था खः धयादिसें वक्तातय्सं फुक्क आदिवासी जनजाति नापं उत्पीडित समुदाय छप्पँ जुया हक अधिकारया नितिं न्ह्याः वनेमाः धकाः बः बियादीगु खः ।

अन जूगु कोणसभाय् न्हापाया दँय् छ्याकःल्वहं सीके थाकूगु अवस्था खःसा स्थानीय मनूतय्सं गुगु कथं छ्याकः ल्वहंया महत्वयात थुइका अन अप्पांसिया छ्याकःल्वहं स्पष्ट सीके फइगु कथंया वातावरण दयेकल आः द्यःध्वाखाया स्थानीय मनूतय्सं नं पृथ्वीनारायण शाह चुलुया दःगु ल्वहं झन झन ल्हाना वंगुलिं उकियात नं स्पष्ट खंके फइगु कथंया व्यवस्था यात धाःसा बांलाइ धकाः तायेकादीगु खः ।

उगु अभियानय् नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया केन्द्रीय दुजः नविन जोशी, पत्रकारपिं गौतम महर्जन, ज्ञानकुमार महर्जन, विराजकाजी राजोपाध्याय, उमेश श्रेष्ठ, राजेन मानन्धर उगु हे कथं किपूया स्थानीयवासी कृष्णहरी महर्जन, भरत महर्जन, रवि महर्जन उगु हे कथं थक्वाःया शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, येँया गौतम महर्जन लगायत नं सहभागी जुयादीगु खः ।

थुगु कथंया ज्याझ्वः निरन्तर रुपं याना वनेगु जुइ थ्व धइगु चेतना ब्वलंकेगु छगू कथंया अभियान खः धकाः ग्वसाःखलकं धाःगु दु ।

No comments:

Post a Comment